Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed Werk & Inkomen

D66 wil komen tot een eerlijke en open arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. Wij gaan uit van de kwaliteiten van mensen en staan voor een lokale aanpak om mensen het beste uit zichzelf te laten halen. Als mensen om wat voor reden dan ook niet deel uit kunnen maken van het arbeidsproces is de overheid er wat ons betreft altijd om een vangnet te bieden.

Gelijke kansen voor iedereen