Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed Klimaat

Wij vinden het belangrijk om een leefbare en schone wereld voor de volgende generaties na te laten. Daarom zet D66 in op het bijdragen aan de realisatie van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Onze focus ligt daarbij op duurzame energie, een schoon klimaat en de omwenteling van wegwerpen naar hergebruiken. D66 heeft een radicale ambitie: wij willen dat Houten in 2040 energieneutraal is. Wij zien veel kansen op dit gebied. Kansen voor mensen om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen. Kansen voor een schoon Houten waar het gezond en prettig wonen is. Kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door duurzaam te werken. Die kansen willen wij benutten.

Werken aan een groene stad met duurzame energie