Steun ons en help Nederland vooruit

Goed Onderwijs

Wij willen dat iedereen gelijke kansen heeft op een mooie toekomst, ongeacht zijn of haar afkomst. D66 blijft zich hard maken voor het beste onderwijs met gelijke kansen voor alle Houtenaren.

Goede Zorg

Elke inwoner van Houten die is aangewezen op zorg moet de best mogelijke ondersteuning krijgen. Goede zorg is toegankelijk en sluit aan op de persoonlijke behoeften. De zorg kan dichter bij inwoners worden georganiseerd en beter aansluiten op wat zorgbehoevenden en hun omgeving zelf kunnen doen.

Breed Cultuur- en Sportaanbod

Sport en cultuur zijn belangrijk voor de Houtense samenleving. Wij zien het vooral als onze rol om verenigingen en initiatiefnemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Op die manier komen de Houtense cultuur en sport tot bloei, en dat maakt Houten mooier.

Ruimte voor Ondernemers

D66 streeft naar een verduurzaming van de economie. Daarbij gaan wij uit van een actieve rol van de overheid, die ondernemers zo min mogelijk belemmert en zo veel mogelijk ondersteunt.

Goed Werk & Inkomen

D66 wil komen tot een eerlijke en open arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. Wij gaan uit van de kwaliteiten van mensen en staan voor een lokale aanpak om mensen het beste uit zichzelf te laten halen.

Goed Klimaat

D66 zet in op het bijdragen aan de realisatie van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Onze focus ligt daarbij op duurzame energie, een schoon klimaat en de omwenteling van wegwerpen naar hergebruiken. D66 heeft een radicale ambitie: wij willen dat Houten in 2040 energieneutraal is.

Goed Wonen, Mooie Leefomgeving

Op dit moment zijn de wachtlijsten voor betaalbare woningen veel te hoog. D66 zoekt de ruimte voor woningbouw buiten de Rondweg, zodat het groene karakter van Houten behouden kan blijven.

Goede Infrastructuur

De mogelijkheid om te gaan en staan waar je wilt is een belangrijk onderdeel van onze individuele vrijheid. De consequenties die dit heeft voor het milieu wegen wij zwaar mee bij de keuzes die we maken. We willen mensen de mogelijkheid geven zich snel, schoon en veilig te verplaatsen, met zo min mogelijk overlast.

Veilige Leef- en Werkomgeving

Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn of zich niet veilig voelen. Het is ons doel om inwoners zoveel mogelijk veiligheid te bieden, zonder andere vrijheden (zoals privacy) hierbij in te perken.

Goed Bestuur

Wij streven naar een kleine overheid die mensen niet in de weg staat, maar in staat stelt om hun eigen leven te leven. Hierbij past een bestuursstijl waarin het initiatief van inwoners centraal staat en waarbij de overheid mensen steunt die dat nodig hebben.