Steun ons en help Nederland vooruit

Zonnevelden

Wij willen dat in 2022 16% van de in Houten verbuikte elektriciteit duurzaam opgewerkt wordt in Houten. Daarvoor zijn al stappen gezet, maar ook nog grote stappen nodig.

D66 Houten streeft naar de aanleg van (minimaal) 200 hectare aan zonnevelden tijdens de komende collegeperiode, door de aanleg hiervan te stimuleren en te ondersteunen. Initiatiefnemers moeten zich uitgenodigd voelen om in Houten hun zonneveld aan te leggen. Wij vinden het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden hierbij zo vroeg mogelijk en intensief worden betrokken. Zo willen wij zorgen en bezwaren bespreekbaar maken en waar mogelijk wegnemen.

Qua zonnepanelen willen wij het goede voorbeeld geven: wat ons betreft worden waar praktisch en technisch mogelijk de gebouwen van de gemeente van zonnepanelen voorzien.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018