Steun ons en help Nederland vooruit

Windmolens

Wij willen dat in 2022 16% van de in Houten verbruikte elektriciteit duurzaam opgewerkt wordt in Houten. Daarvoor zijn al stappen gezet, maar ook nog grote stappen nodig.

Een tweede windmolenpark is cruciaal om onze energiedoelstellingen te halen. Wij stimuleren dat dit gebeurt met behulp van een lokale energiecoöperatie, zodat omwonenden profiteren van hun eigen windmolens.

Tevens vinden wij het belangrijk dat de omwonenden actief betrokken worden bij een goed participatieproces, waar een bewonerseffectrapportage deel van uit maakt. Daarmee laten we zien dat we de juiste lessen hebben getrokken uit de evaluatie van windpark Houten.

Veel Houtenaren ergeren zich er regelmatig aan dat windpark Houten stil staat terwijl in Nieuwegein de molens volop duurzame energie opwekken. Wat D66 betreft kan het ook anders. Omwonenden en Eneco hebben een plan bedacht waarbij de molens ’s nachts minder draaien en overdag meer. Zo wordt de nachtrust gerespecteerd en wordt er meer duurzame energie geproduceerd. Daarom wil D66 dat er in 2018 een draaiproef wordt uitgevoerd zodat – bij positief resultaat – de Houtense windmolens overdag volop kunnen draaien.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018