Steun ons en help Nederland vooruit

Terugdringen van wachtlijsten

Om de wachtlijsten voor betaalbare woningen terug te dringen wil wil D66 Houten breed kijken naar bouwmogelijkheden. Binnen de Rondweg zijn er nog locaties waar gebouwd kan worden, maar het bouwen mag niet ten koste gaan van het unieke karakter van Houten. Houtenaren geven aan de ruimte en het groen te waarderen en dit willen wij dan ook behouden. Om die reden moet naar onze mening maximaal ingezet worden op het (her)ontwikkelen van woningen in gebieden waar reeds stenen aanwezig zijn, zodat dit zo min mogelijk ten koste gaat van natuur.

We schuwen niet om te variëren in bouwhoogte. Waar mogelijk is het goed om in de hoogte te bouwen, zonder dat omwonenden in bestaande huizen daar last van hebben. Hierbij denken we onder andere aan het gebied rond Het Rond, waar hoogbouw in verband met de reeds bestaande hoogbouw een goede mogelijkheid is.

Een andere optie om het woningtekort drastisch terug te kunnen dringen is het bouwen buiten de Rondweg. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld woningen met groene gevels langs de Rondweg, waardoor het uitzicht minder wordt aangetast, maar er wel woningbouw kan worden gerealiseerd. Hierbij denken wij aan het gebied rond de Meerpaal en de Kruisboog, waar al bebouwing is. Het behoud van natuur is een belangrijke factor die wij meewegen bij beslissingen hierover.

Ook woningbouw in de kleine kernen (Schalkwijk, Tull en ’t Waal, ’t Goy) is in bepaalde mate mogelijk: dit is belangrijk om de voorzieningen in deze gebieden te kunnen behouden. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met het behoud van het karakter van deze kernen.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018