Steun ons en help Nederland vooruit

Sport voor iedereen

D66 Houten zet zich ervoor in dat in Houten alle kinderen lid kunnen zijn van een sportclub. Daarom zijn er al stimuleringsmogelijkheden voor gezinnen waarvoor de kosten een bezwaar vormen, zoals de U-Pas. D66 vindt dat hieraan meer bekendheid moet worden gegeven, bijvoorbeeld door hierop te wijzen wanneer mensen voor andere zaken aankloppen bij de gemeente. Tevens willen we deze U-Pas beschikbaar maken voor alle statushouders, aangezien sport het netwerk van statushouders kan versterken en de integratie kan verbeteren.

Een belangrijk aandachtspunt op dit gebied zijn kinderen die meer begeleiding nodig hebben bij het sporten. Voor leerlingen met een psychische of lichamelijke beperking is het moeilijker om een plekje te vinden in Houten. Wat ons betreft speelt de gemeente een actieve, stimulerende rol om ervoor te zorgen dat het aanbod van sportactiviteiten voor deze doelgroep vergroot wordt.

D66 vindt dat moet worden nagedacht over tegenprestaties door de verenigingen, zoals het zorgen voor een rookvrij sportcomplex, een gezonde sportkantine, openstelling van clubhuizen voor sociaal-culturele activiteiten en het gebruik van sportvelden door scholen.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018