Steun ons en help Nederland vooruit

Right to challenge

Er is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan burgerinitiatieven en inspraakprocessen. D66 wil een stap verder zetten met het “right to challenge”: het recht van bewoners en instellingen om de overheid uit te dagen als zij taken beter, slimmer of goedkoper kunnen uitvoeren. Samen met de samenleving willen we hier spelregels voor afspreken (bijvoorbeeld een budget- of buurtrecht). Vooral op het gebied van groenonderhoud, duurzaamheid en wonen zien wij mogelijkheden hiermee.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018