Steun ons en help Nederland vooruit

Passende ouderenwoningen

Om te zorgen dat mensen een woning kunnen krijgen die past bij hun levensfase, is doorstroming erg van belang. D66 juicht het dan ook toe dat mensen op latere leeftijd ervoor kiezen om te verhuizen naar kleinere, beter passende woningen. Wij denken graag mee over manieren waarop ouderen op een fijne manier oud kunnen worden, met de ondersteuning die ze daarbij mogelijk nodig hebben. Concreet denken wij hiervoor aan levensloopbestendige woningen, generatiewoningen en begeleid wonen. Wat ons betreft wordt er rond de belangrijke voorzieningen (winkelcentra) voornamelijk voor ouderen gebouwd, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Tevens vinden wij het van belang dat bij de bouw van woningen rekening wordt gehouden met deze doelgroep, bijvoorbeeld door de omgeving rollatorvriendelijk te maken. Wat het zelfstandig wonen van ouderen ook gemakkelijker kan maken is het gebruik van domotica: huiselijke elektronica die de zelfredzaamheid op onder andere het gebied van zorg verbeteren. De toepassing hiervan dient gestimuleerd te worden.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018