Steun ons en help Nederland vooruit

Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is van groot belang voor de sociale kracht van Houten op het gebied van onder andere zorg en welzijn. Wij willen dit de komende jaren gaan versterken, door mensen te stimuleren om een bijdrage te leveren als vrijwilliger.Hiervoor is goede coördinatie en begeleiding van belang. Bovendien willen wij dat vrijwilligersorganisaties meer betrokken worden bij de formele zorg, zodat passende zorg en hulp geboden kan worden.

D66 Houten wil de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbeteren. Mantelzorgers kunnen gemakkelijk overbelast raken door hun emotionele band of plichtsbesef. Om die reden willen wij meerdere investeringen doen, om het werk van vrijwilligers en mantelzorgers te verlichten. D66 zet in op meer ondersteuning voor mantelzorgers. Wij denken daarbij aan de inzet van vertrouwenspersonen en respijtzorg (korte vervanging van zorg zodat mantelzorgers tot rust kunnen komen). Ook hechten wij in dit kader belang aan de professionalisering van vrijwilligers, bijvoorbeeld om mensen met dementie beter te kunnen ondersteunen. De gemeente moet dit waar nodig ondersteunen.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018