Steun ons en help Nederland vooruit

Meer aandacht voor preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we meer aandacht voor preventie, ook al betekent dit een verschuiving in budgetten. De afgelopen periode is er al werk gemaakt van de introductie van het Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) programma in Houten. Er kan meer worden gedaan op dit gebied, bijvoorbeeld door scholen te stimuleren om extra aandacht te besteden aan beweging en gezonde en duurzame voeding. Tevens willen wij stimuleren dat ieder kind op iedere basisschool voedselonderwijs krijgt. Het gebruik van bijvoorbeeld schooltuinen heeft een positief effect op de consumptie van groente en fruit bij kinderen, als het gecombineerd wordt met voedingsonderwijs.

Door de leefomgeving goed in te richten kan de gezondheid bevorderd worden. Een aantrekkelijke omgeving met natuur en water in de buurt, ontmoetingsplekken in de buurt en fiets- en wandelmogelijkheden stimuleert sociale contacten en maakt bewegen gemakkelijk en veilig. Dat draagt bij aan de preventie van overgewicht en daaraan gerelateerde ziekten zoals depressie, diabetes en hart- en vaatziekten. Onderzoeken naar integrale wijkaanpak in achterstandswijken laten zien dat maatregelen die zich richten op de leefbaarheid van de wijk ook gunstig kunnen zijn voor de gezondheid.

Er ligt een belangrijke rol voor de gemeente om de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties op het gebied van preventie te stimuleren en te ondersteunen. Door een integrale aanpak en samenwerking met partners (zoals de GGD, zorgverzekeraars en zorgverleners) te bevorderen, kan gezond gedrag gestimuleerd worden. Tevens kan hierdoor overgewicht, ongezonde voeding en eenzaamheid beter aangepakt worden.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018