Steun ons en help Nederland vooruit

Isolatie en energiebesparing

De grootste uitdaging in de komende periode is om de bestaande, ouderen woningen te verduurzamen. D66 stelt voor om met een klimaatplan te komen waarin uitgestippeld wordt hoe Houten in 2040 volledig energieneutraal wordt. Een begin hiervan is dat we pleiten voor een energiescan, waarmee de kansen voor isolatie en energiebesparing zichtbaar worden. Op het gebied van energiebesparing moet de gemeente wat ons betreft het goede voorbeeld geven, door te kijken naar besparingsmogelijkheden in de publieke ruimte zoals straatverlichting.

D66 wil dat bij renovatie actief wordt ingezet op isolatie, afkoppeling van gas en het energieneutraal maken van woningen, door middel van voorlichting aan bedrijven en particulieren. Bij woningbouwcorporaties moet dit de standaard zijn.

Om te stimuleren dat mensen hun woning verduurzamen pleiten wij voor een verruiming van groene leges. Dit houdt in dat mensen minder of geen leges aan de gemeente hoeven te betalen als zij hun huis verbouwen om deze duurzamer te maken. Hiervoor willen wij ook een verduurzaming van de ozb-belasting onderzoeken, bijvoorbeeld door hierbij mensen te belonen die ervoor kiezen hun huis te verduurzamen.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018