Steun ons en help Nederland vooruit

Investeren in fietsinfrastructuur

In 2008 werd Houten uitgeroepen tot dé fietsstad van Nederland. De komende jaren willen wij het fietsgebruik een nieuwe impuls geven zodat we opnieuw kans maken op deze eervolle titel. De Fietsersbond Houten geeft aan dat er veel knelpunten in de fietsinfrastructuur zitten. Wij willen daarom dat er gewerkt wordt aan een meerjarig investeringsplan voor de fietsinfrastructuur. In gesprek met betrokken organisaties (zoals de Fietsersbond) en inwoners kunnen de belangrijkste knelpunten in kaart worden gebracht. Dit moet leiden tot een plan en planning voor het oplossen van deze knelpunten. D66 Houten wil investeren in de fietsinfrastructuur om dit voor elkaar te krijgen.

Het is niet realistisch om te denken dat alle knelpunten per direct op te lossen zijn, dus noemen wij een aantal specifieke maatregelen waar D66 extra aandacht voor vraagt. Allereerst moet het fietspad in ’t Goy doorgetrokken worden van de kom naar de Goyerbrug. Hier zetten wij ons al jaren voor in en er bestaat zicht op uitvoering. Ook zetten wij ons in voor de realisatie van een fietsbrug over de Lek naar Culemborg. Ten slotte moet de verbetering van de fietsveiligheid op de Odijkseweg prioriteit krijgen. Wij vinden het van belang dat er een oplossing komt voor de problematiek omtrent de onveilige verkeerssituatie rond de Odijkseweg waar zowel de ondernemers van de Dikke Boom als de omwonenden zich in kunnen vinden. De door de betrokkenen geopperde mogelijkheid tot verplaatsing van de Dikke Boom moet serieus overwogen worden.

Het Houtense fietsnetwerk is over het algemeen van goede kwaliteit, maar er zijn nog wel verbeteringen mogelijk. Zo kunnen grotere delen van de hoofdfietsroutes uit rood asfalt bestaan. Verder is het noodzakelijk dat er meer fietsparkeerplekken komen.

De grootste gemeenten van Nederland hebben recentelijk de F10 gevormd: een samenwerkingsverband waarin gemeenten met het Rijk overleggen over nieuwe investeringen in fietsinfrastructuur. Wat ons betreft sluit de gemeente Houten zich hier zo snel mogelijk bij aan. Een deel van onze ambitie ligt immers regionaal: de ontwikkeling van snelfietsroutes is niet alleen van belang voor het verbeteren van de verbindingen in het buitengebied, maar ook voor de verbetering van de toegankelijkheid van Nieuwegein, Bunnik, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Utrecht en de Uithof.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018