Steun ons en help Nederland vooruit

Inclusieve samenleving

D66 Houten gaat voor inclusief beleid, dat iedereen insluit en niemand buitensluit. Hierbij moet rekening gehouden worden met de verschillende beperkingen die mensen ervaren, op bijvoorbeeld fysiek, verstandelijk of psychisch gebied. Dit vraagt van een overheid dat die zich inleeft in mensen en de problemen die zij ervaren. Om die reden moet de gemeente in de komende raadsperiode de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren. Er moet wat D66 Houten betreft een lokale inclusieagenda opgesteld worden om dit voor elkaar te krijgen. Zo zijn er nog te weinig toegankelijke stembureaus. Bovenal gaat het erom dat bij elke aanpassing in de openbare ruimte rekening wordt gehouden met de gevolgen die dat heeft voor mensen.

D66 wil dat de gemeente samenwerkt met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en het onderwijs om hen te kunnen ondersteunen, stimuleren en faciliteren bij het vergroten van de toegankelijkheid. Zo wordt de inclusieve samenleving van ons allemaal.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018