Steun ons en help Nederland vooruit

Groenonderhoud

Wij willen de inwoners van Houten meer betrekken bij het onderhoud, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te geven aan mensen om stukken groen te adopteren. Daarmee kunnen we de sociale cohesie versterken, de kwaliteit verbeteren en de kosten in toom houden. Ook willen wij inwoners de mogelijkheid geven het (groen)onderhoud van de overheid over te nemen, inclusief bijhorend budget, indien de wijk dit zelf efficiënter denkt te kunnen doen (right to challenge).

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018