Steun ons en help Nederland vooruit

Gezond opgroeien

De afgelopen jaren is er een toename van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen. Wij willen intensiever contact tussen de eerste lijnszorg, jeugdhulp, ouders en onderwijs. Hierdoor komt er meer zicht op problemen en kan hier effectief op worden gereageerd. Ook de afstemming van prioriteiten en activiteiten tussen de GGD regio Utrecht en het Centrum Jeugd & Gezin Houten moet verbeterd worden. Wij willen extra aandacht voor het betrekken van de directe familie van de kinderen om tot een goede, deskundige oplossing van de zorgvraag te komen.

Wij streven naar een grote transformatie in de jeugdhulp. D66 Houten maakt zich sterk voor gepaste lokale zorg voor kinderen, zodat zij uit de gesloten zorginrichtingen komen en terug naar de wijken kunnen (uit de bossen, in de buurten). Hierbij is het van belang om aandacht te hebben voor participatie en acceptatie als het gaat om de hulp voor deze kinderen.

Kinderen zijn een kwetsbare groep. Zij moeten snel terecht kunnen bij de juiste zorgverleners. Wij willen dat de gemeente opvangplekken garandeert, zodat er geen wachtlijsten ontstaan. Om die reden willen wij een ruime inkoop van behandelingen, zodat jongeren snel terecht kunnen bij lokale zorgverleners.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018