Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsveiligheid

Op het gebied van verkeer heeft D66 vooral zorgen over de fietsveiligheid. Om die reden moet de handhaving van de maximumsnelheden, fietsverlichting en telefoongebruik achter het stuur (ongeacht of het een auto-, fiets-, brommer- of tractorstuur is) geïntensiveerd worden. Voorlichting op scholen is hiervoor van belang.

Op bepaalde wegen in het buitengebied leidt het autoverkeer tot een onveilige situatie voor fietsers. Door de volledige aansluiting van Houten aan de A12 te regelen willen we het autoverkeer in het buitengebied terugdringen. Zolang deze aansluiting er niet is vinden wij het van belang dat er vrijliggende fietspaden in het buitengebied worden gerealiseerd om de fietsveiligheid te verbeteren.

Wij willen dat er gewerkt wordt aan een meerjarig investeringsplan voor de fietsinfrastructuur. In gesprek met betrokken organisaties (zoals de Fietsersbond) en inwoners kunnen de belangrijkste knelpunten in kaart worden gebracht. Dit moet leiden tot een plan en planning voor het oplossen van deze knelpunten. D66 Houten wil investeren in de fietsinfrastructuur om dit voor elkaar te krijgen.

Het is niet realistisch om te denken dat alle knelpunten per direct op te lossen zijn, dus noemen wij een aantal specifieke maatregelen waar D66 extra aandacht voor vraagt. Allereerst moet het fietspad in ’t Goy doorgetrokken worden van de kom naar de Goyerbrug. Hier zetten wij ons al jaren voor in en er bestaat zicht op uitvoering. Ook zetten wij ons in voor de realisatie van een fietsbrug over de Lek naar Culemborg. Ten slotte moet de verbetering van de fietsveiligheid op de Odijkseweg prioriteit krijgen. Wij vinden het van belang dat er een oplossing komt voor de problematiek omtrent de onveilige verkeerssituatie rond de Odijkseweg waar zowel de ondernemers van de Dikke Boom als de omwonenden zich in kunnen vinden. De door de betrokkenen geopperde mogelijkheid tot verplaatsing van de Dikke Boom moet serieus overwogen worden.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018