Steun ons en help Nederland vooruit

Voorkomen van eenzaamheid

Het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen is een belangrijk aandachtspunt voor D66 Houten. In dit kader pleiten wij onder andere voor een versterking van de Stichting Vervoer Houten en de positie van vrijwilligers- en mantelzorgers. Daarnaast willen wij levensloop bestendige woningen en generatiewoningen (waar jongeren en ouderen bij elkaar wonen en voor elkaar kunnen zorgen) realiseren.

Aandacht voor activiteiten voor senioren is in het kader van de vergrijzing van groot belang. D66 Houten wil de activiteiten van diverse cultuur- en welzijnsorganisaties beter bekend en toegankelijk voor ouderen maken, zodat een grotere groep mensen hieraan kan deelnemen.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018