Steun ons en help Nederland vooruit

Vernieuwende rol bibliotheek

D66 Houten ziet graag dat de bibliotheek haar blikveld verruimt. De bibliotheek heeft alles in zich om een centrum te zijn voor cultuur, onderwijs, welzijn en ondersteuning. Onze ambitie is om in samenwerking met de bibliotheek te komen tot een betere invulling van deze rol. Ondersteuning is een belangrijk aspect hiervan: statushouders en laaggeletterden moeten bij de bibliotheek terecht kunnen om hun taal- en digitale vaardigheden te verbeteren.

Mensen die hulp nodig hebben bij hun administratie of digitale klussen zijn momenteel afhankelijk van vrijwilligers. Wie geen eigen netwerk heeft, staat vaak alleen. Wij willen dit veranderen door hiervoor ondersteuning bij de bibliotheek in te richten. Dit is voor veel mensen een laagdrempelige en toegankelijke plek, waar ze op een breed terrein terecht kunnen voor hulp.

Als de bibliotheek aansprekende plannen in deze lijn presenteert, dan wil D66 daar ook geld voor vrijmaken.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018