Steun ons en help Nederland vooruit

Betere toegang tot zorg

D66 wil dat er meer maatwerk in de zorg wordt geleverd. We moeten kijken waar mensen behoefte aan hebben, en waar nodig de regels en het budget aanpassen (omgekeerde toets). Er is meer aandacht nodig voor het tijdig signaleren van mensen die specialistische zorg nodig hebben. Wij verwachten dat de gemeente het overleg tussen zorgaanbieders, het sociaal team, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties stimuleert, zodat mensen zo snel en goed mogelijk geholpen worden.

Het is niet altijd duidelijk waar inwoners terecht kunnen voor zorg of ondersteuning. De gemeente moet voor duidelijke aanspreekpunten zorgen waar mensen geholpen en begeleid kunnen worden. Wij vinden de rol van wijkteams van groot belang: zij zorgen voor laagdrempelige hulp en leveren zorg op maat. Er moet voldoende specialistische kennis bij de gemeente aanwezig zijn om deze wijkteams te ondersteunen.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018