Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inbreng Programma Ruimte

Programma Ruimte 2017-2019 mag er zijn! Er is hard gewerkt door de ambtenaren om alle opmerkingen en adviezen uit de evaluatie van Programma Ruimte 2015 te verwerken in het nu voorliggende stuk. Complimenten hiervoor!

D66 ziet veel positieve kanten en ook een punt van extra aandacht.

De positieve kanten zijn:

– De heldere kaders waarbinnen de ontwikkeling van ruimtelijke projecten op locatie kan plaatsvinden zowel op inhoud, als op werkwijze en proces.
– De door D66 zo gewenste integrale samenwerking op beleidsterreinen gaat geborgd worden, waaronder de uitvoering van het geratificeerde VN-verdrag handicap, gericht op de verbetering van de positie van mensen met een beperking. En in feite voor ons allemaal!
– Ook zijn alle tot nu toe vastgestelde beleidsnota’s en visies op elkaar afgestemd en worden ze meegenomen bij de integrale samenwerking .

Extra punt van aandacht ziet D66 in:

– Het nieuwe format dat ontwikkeld wordt voor het participatieproces met de initiatiefnemers en bewoners. In het kader van de zorgvuldigheid is het noodzakelijk verwachtingen van omwonenden bespreekbaar te maken, waarbij frequente terugkoppeling voorkómt dat omwonenden onaangenaam verrast worden door een ontwerp. D66 pleit er voor om in een Bewoners Effect Rapportage (BER) proactief weer te geven wat de ingrijpende ontwikkelingen voor de woonomgeving kunnen betekenen.
– Met een BER bereidt Houten zich tevens voor op de nieuwe omgevingswet die specifieke eisen gaat stellen aan het omgevingsmanagement. Is het college bereid om een BER toe te voegen aan het nieuwe format voor het participatieproces? Graag een toezegging op dit punt.

Verder ziet D66 uit naar de uitwerking van Programma Ruimte 2017-2019!

Antwoord wethouder Geerdes:
Hij zegt toe goed te bekijken hoe deze BER toe te voegen aan het format voor het participatieproces.

Gepubliceerd op 19-09-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018