Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

37 publicaties gevonden.

 • Amendement begrotingswijziging 2018 WIL

  Klik hier om het amendement op de begrotingswijziging 2018 van Werk en Inkomen Lekstroom te bekijken.

  • Gepubliceerd op 12 oktober 2018
 • Amendement Stimuleren van evenementen

  Klik hier om de amendement van D66 en PvdA omtrent het stimuleren van evenementen terug te lezen. Deze amendement is door de gemeenteraad aangenomen.

  • Gepubliceerd op 4 oktober 2018
 • Motie Jongerenparticipatie

  Lees hier de unaniem aangenomen motie die D66 en SGP indienden over jongerenparticipatie.

  • Gepubliceerd op 4 oktober 2018
 • Amendement Openstelling horecatijden

  Klik hier om het amendement te lezen dat wij ingediend hebben om de sluitingstijden voor de horeca af te schaffen.

  • Gepubliceerd op 13 februari 2018
 • Amendement woningbouw Tuurdijk ’t Goy

  Klik hier om het amendement te lezen waarmee ruimte werd gemaakt om in gesprek te gaan met inwoners over het realiseren van meer betaalbare woningen aan de Tuurdijk in 't Goy. Dit amendement werd unaniem in de raadsvergadering van 24 januari 2018 aangenomen.

  • Gepubliceerd op 24 januari 2018
 • Amendement Participatie- en Inspraakverordening

  Klik hier om het amendement van o.a. D66 omtrent de Participatie- en Inspraakverordening terug te lezen.

  • Gepubliceerd op 23 januari 2018
 • Motie Woningbouw ’t Goy

  Klik hier om de motie omtrent woningbouw in 't Goy te lezen. D66 was één van de indieners van deze motie. De motie werd aangenomen in de raadsvergadering van 23 januari 2018.

  • Gepubliceerd op 23 januari 2018
 • Amendement toekomst Fort Honswijk

  Tijdens de raadsvergadering van 19 december heeft D66 samen met coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA een amendement ingediend op het raadsvoorstel rond de toekomst van Fort Honswijk. Dit amendement is tijdens deze raadsvergadering aangenomen en is hier te lezen.

  • Gepubliceerd op 19 december 2017
 • Motie toekomst Fort Honswijk

  Klik hier om de motie over de toekomst van Fort Honswijk te zien die D66 gezamenlijk met coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA heeft ingediend. De motie is in de raadsvergadering van dinsdag 19 december aangenomen.

  • Gepubliceerd op 19 december 2017
 • Motie jongerenbetrokkenheid en internationalisering

  Klik hier om de aangenomen D66 motie te bekijken die het college oproept om te kijken hoe de Stichting Trias Neerlandica, die zich inzet voor het vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij de wereld, ondersteuning kan krijgen. Deze motie is in de raadsvergadering van 7 november aangenomen.

  • Gepubliceerd op 8 november 2017