Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

9 publicaties gevonden.

 • Motie Jongerenparticipatie

  Lees hier de unaniem aangenomen motie die D66 en SGP indienden over jongerenparticipatie.

  • Gepubliceerd op 4 oktober 2018
 • Amendement Participatie- en Inspraakverordening

  Klik hier om het amendement van o.a. D66 omtrent de Participatie- en Inspraakverordening terug te lezen.

  • Gepubliceerd op 23 januari 2018
 • Algemene beschouwingen Begroting 2018

  Klik hier om de inbreng van D66-fractievoorzitter Eric van Vliet tijdens de begrotingsbehandeling 2018 terug te lezen.

  • Gepubliceerd op 9 november 2017
 • Motie jongerenbetrokkenheid en internationalisering

  Klik hier om de aangenomen D66 motie te bekijken die het college oproept om te kijken hoe de Stichting Trias Neerlandica, die zich inzet voor het vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij de wereld, ondersteuning kan krijgen. Deze motie is in de raadsvergadering van 7 november aangenomen.

  • Gepubliceerd op 8 november 2017
 • Amendement Onderzoek “Lessen uit de crisis”

  Klik hier om dit amendement, dat D66 medeondertekend heeft, te bekijken.

  • Gepubliceerd op 10 oktober 2017
 • Inbreng jaarstukken 2016

  Klik hier om de inbreng van Eric van Vliet tijdens de behandeling van de jaarstukken over 2016 te bekijken.

  • Gepubliceerd op 27 juni 2017
 • Inbreng initiatiefvoorstel Nederlandse vlag

  Klik hier voor de D66 bijdrage aan het debat omtrent het initiatiefvoorstel over het permanent vertonen van de Nederlandse vlag bij het gemeentehuis van Houten.

  • Gepubliceerd op 17 juni 2017
 • Inbreng D66 Begroting 2017

  Inbreng Begroting 2017

  • Gepubliceerd op 8 november 2016
 • Inbreng D66 Perspectiefnota 2016

  De perspectiefnota 2016 weerspiegelt het eerste bestuursjaar van deze coalitie. De plannen en afspraken die in de formatie zijn gemaakt, worden nu concreet. Het financiƫle perspectief laat zowel op korte als op langere termijn een sluitende begroting zien, die tegen een stootje kan.

  • Gepubliceerd op 30 juni 2015