Steun ons en help Nederland vooruit

Marjan Boonzaaijer

Vice-fractievoorzitter

54 jaar

Woordvoerder Onderwijs, Sport, Jeugdzorg, Duurzaamheid & Milieu, Welzijn & Volksgezondheid, Maatschappelijk vastgoed, Beheer Openbare Ruimte

Hoe ben je in de politiek gekomen?

Ik kom uit een maatschappelijk betrokken nest, je inzetten voor de mensen om je heen, niet aan de zijlijn blijven staan, een bijdrage leveren om idealen te verwezenlijken, dat is mij met de paplepel ingegoten. Het was daarom voor mij ook een logische stap om actief te worden in de Houtens politiek om Houten nog mooier te maken bij een partij waar ik mij al vrijwel mijn gehele leven bij thuis voel.

 

Wat zijn jouw drijfveren binnen de lokale politiek?

Een gezond en duurzaam Houten én een Houten waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, kan meedoen en waarin iedereen gelijke kansen heeft. Dat waren mijn belangrijkste drijfveren om actief te worden in de Houtens politiek en vormen tevens mijn doelen voor de komende jaren.

 

Wat zijn jouw doelen voor de komende jaren?

We hebben nog grote stappen te maken naar een energieneutraal Houten. En ook op gezondheid kunnen we winst boeken: ik kijk dan ook reikhalzend uit naar een sterk en breed gedragen Houtens preventieakkoord.

Als we niets doen zal in en na de Corona-tijd de kloof tussen kansrijken en kansarmen alleen maar toenemen. Mijn streven is dat ook en juist in deze tijd iedereen gelijke kansen krijgt, ik zal mij hiervoor met hart en ziel inzetten.

 

Hoe zouden mensen jou beschrijven?

Ik geloof in de kracht van samenwerking, samenwerken geeft mij energie en inspiratie: “alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Ik zoek daarom altijd de verbinding, uiteindelijk handelen we veelal uit gelijke waarden en idealen. En daarnaast: het bruist van goede ideeën en initiatieven in Houten, het zou een enorme gemiste kans zijn deze niet op te halen en hierbij aan te sluiten.

Ik ben daarin ambitieus en leg de lat hoog, ik durf te dromen en deze dromen te vertalen naar concrete doelstellingen.

Meer van Marjan Boonzaaijer