Steun ons en help Nederland vooruit

Jarno Groenveld

Commissielid & Fractiesecretaris

23 jaar

Specialisme: Sociaal domein, Duurzaamheid & Milieu, Ruimtelijke ordening Houten-Zuid, Maatschappelijk vastgoed, Veiligheid

Hoe ben je de politiek in gekomen?

Rond de landelijke verkiezingen van 2012 raakte ik geïnteresseerd in politiek. Ik oriënteerde me op de verschillende partijen, en kwam tot de conclusie dat ik mij sterk kon vinden in de waarden waar D66 voor staat. Vlak na de verkiezingen werd ik als 16-jarige lid van D66. Twee jaar lang was ik slapend lid. Het was voor mij een grote stap om contact op te nemen met ‘politici’. Toen ik eenmaal contact had opgenomen volgde er al snel een gesprek met de toenmalige lijsttrekker: Eric van Vliet. Ik voelde mij erg welkom, en na het bijwonen van enkele fractievergaderingen besloot ik om mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Wij haalden destijds (in 2014) zes zetels, waardoor ik (met mijn zevende plek op de lijst) net niet verkozen werd. Na drie jaar de fractie te hebben ondersteund, werd ik in juni 2017 alsnog lid van de gemeenteraad.

Wat zijn jouw drijfveren binnen de lokale politiek?

Wat mij het meest drijft is dat ik de impact kan zien van het werk dat ik verricht. Een van de eerste resultaten die ik met andere partijen heb bewerkstelligd is een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Het geeft mij een ongelofelijke kick dat ik deze Houtenaren op een hele directe manier heb kunnen helpen in hun dagelijkse leven. Dat is ook wat ik probeer: om zo dicht mogelijk bij de mensen te staan. Ik geloof dat ik als raadslid mijn werk niet alleen in het gemeentehuis moet doen, maar dat ik ook vooral met inwoners in gesprek moet gaan. Op die manier zie ik waar mensen behoefte aan hebben, en merk ik ook wat de gevolgen zijn van het werk dat ik doe.

Wat zijn jouw doelen voor de komende jaren?

Meer sportdocenten, dat komt het eerst in mij op. Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs is dat elke basisschool een gymdocent heeft. Daarnaast is de zorg een prioriteit voor mij. Om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, is het belangrijk dat er goede thuiszorg en huishoudelijke hulp is. Ten slotte zie ik graag dat er een tweede windmolenpark komt in Houten.

Hou zouden mensen jou beschrijven?

Twee woorden springen eruit: passie en eigenwijsheid. Als ik ergens voor ga, dan laat ik mij niet van de wijs brengen. Ik zet mij vol in om dingen voor elkaar te krijgen. Een goed voorbeeld hiervan is een recent politiek succes; een motie die ik heb ingediend om de participatie van jongeren in de lokale politiek te vergroten. Op de Heemlanden heb ik met een aantal leerlingen gesproken, die enthousiast werden om zich bezig te houden met de lokale politiek. Een scepticus zou misschien zeggen dat het politiek enthousiasme van middelbare scholieren tegenvalt, maar uiteindelijk waren er tientallen middelbare scholieren aanwezig bij de raadsvergadering waar de motie ingediend en aangenomen werd.

06-43015093

Meer van Jarno Groenveld