Steun ons en help Nederland vooruit

Gerard Engel

Penningmeester

Gerard Engel (Hoorn, 1947) studeerde in Amsterdam en heeft daarna kleine 45 jaar gewerkt in de wereld van medisch onderzoek en academische ziekenhuizen, in 4 betrekkingen en tenslotte 10 jaar als ZZP-er.

 

Waarom ben je actief geworden voor D66?

Politiek geïnteresseerd ben ik al vanaf mijn jeugd, politiek bewogen raakte ik in mijn studententijd en al kort na de start van D66 in 1966 voelde ik voor die partij en stemde er vrijwel altijd op. Maar pas eind vorige eeuw werd ik lid, namelijk toen mw. Borst Minister werd. Eerst was ik, zoals velen, alleen ‘donateur’. In mijn 20 jaren in Soest ben ik geleidelijk actief betrokken geraakt bij D66, ik was er jaren campagneleider en bestuurssecretaris.

 

Wat is jouw rol binnen D66 Houten?

In oktober 2017 kwam ik in Houten wonen en al gauw ging ik in Houten weer verder waar ik in Soest gebleven was. Ik werd penningmeester van de Afdeling D66 Houten en momenteel ook van het, voorjaar 2020 gestarte, Samenwerkingsverband Kromme Rijn. Ik houd van organiseren en zie niet op tegen administratie, verslagen en planning.

 

Wat zijn jouw drijfveren binnen de politiek?

Ik vind D66 nog steeds een prachtige partij, met idealen waarvoor ik wil ‘gaan’ en heel veel prachtige mensen die zich willen inzetten. Leuk om samen te werken met veel mensen, die allemaal weer andere en waardevolle capaciteiten meebrengen. “Wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen”: zó is het!

Ik zie dat motto terug in de zaken die D66 landelijk aankaart, nogal eens met succes. Daarom vind ik ook ‘bovengemeentelijke’ verkiezingen van belang.

Het nieuwe motto leidt mij bij de ondersteuning die ik onze GR-fractie wil bieden op het dossier bouwen & wonen in Houten. Dat doe ik met reken- en leeswerk, contacten leggen, zo gewenst stukken schrijven. Het gaat om véél meer woningen voor zowel jonge mensen als senioren – en dit liefst in een redelijk tempo.

Meer van Gerard Engel