Steun ons en help Nederland vooruit

Jarno Groenveld

Kandidaat Raadslid (plek 2)

21 jaar

Mensen denken graag in hokjes. Dit schept namelijk duidelijkheid voor mensen zelf: zodra iemand in een hokje is geplaatst hebben ze een idee over hoe ze met diegene om zouden moeten gaan. Persoonlijk voel ik mij hierbij allerminst op mijn gemak. Ik hoor bij de jongeren, de agnosten, de forensen, de studenten, de Friezen, de chronisch zieken, de docenten en de politici, maar dit zegt allemaal niks over wie ik ben.
Het best kan ik mijzelf typeren als een criticus, die behoefte heeft aan samenwerking om dingen te verbeteren. Ik ben benieuwd naar de rest van de wereld, en tracht het leven op een quasihumoristische manier te relativeren. Stilstand is onwenselijk, ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Mijn ambitie is om voor en met anderen vooruitgang te boeken, maar daarbij verwacht ik wel dat mensen de verantwoordelijkheid daartoe nemen. Om die reden veracht ik klagers die niet mee willen denken aan oplossingen. Dit alles maakt dat ik mij thuis voel in het hokje: de D66’ers.

Na vier jaar raadswerk heb ik gemerkt dat we voor grote uitdagingen staan in Houten. Op het gebied van duurzaamheid moeten er de komende jaren snel stappen gezet worden om van het kolen-, gas- en atoominfuus af te komen. Een specifieke uitdaging waar Houten mee te maken heeft is het gebrek aan zowel woningen als ruimte, waarvan groen vaak de dupe is. Ook maken veel mensen die ik spreek zich nog steeds zorgen over de kwaliteit van de ouderenzorg. Wat mij betreft wordt dit de komende jaren verder verbeterd.

Ten slotte vind ik het van belang om als raadslid een aanspreekpunt voor mensen te zijn. Als volksvertegenwoordiger wil ik er zijn voor mensen die problemen met de gemeente hebben, en hen hierbij zo goed mogelijk helpen.

Meer van Jarno Groenveld