Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 december 2020

18 jaar geworden? Gefeliciteerd, én schrijf je in als woningzoekende!

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 december is een motie van D66 aangenomen waarmee het college wordt opgeroepen om iedere inwoner die de leeftijd van achttien jaar bereikt, een persoonlijke brief te sturen. In deze brief worden de jongvolwassenen onder andere herinnerd aan het tijdig inschrijven bij WoningNet als woningzoekende voor een sociale huurwoning. D66 Houten diende de motie samen met PvdA, VVD, ITH, GroenLinks, CDA, Houten Anders en ChristenUnie In. De motie is unaniem aangenomen.

Lang niet iedereen schrijft zich op het moment dat hij of zij achttien jaar oud wordt direct in als woningzoekende, bijvoorbeeld omdat zij dit van huis uit niet mee krijgen of simpelweg omdat dit wordt vergeten. In de huidige woningmarkt, waarin de wachttijd voor een sociale huurwoning al enorm lang is, loop je door niet in te schrijven al snel tegen een achterstand van jaren aan. Door deze brief als ‘reminder’ te versturen, wordt gepoogd de kansengelijkheid voor jongeren op de woningmarkt te bevorderen.

In deze brief kan de gemeente natuurlijk op meer zaken ingaan dan alleen het belang van het inschrijven als woningzoekende. Er verandert namelijk meer voor je als achttienjarige inwoner van Houten. Zo is de brief ook een mooie kans voor de gemeente om in te gaan op stemrecht en de (lokale) democratie. Maar ook op waar je als kersverse volwassene bij de gemeente voor terecht kunt.

Lees hieronder de inbreng van raadslid Jaap Staman over de motie:

Voorzitter, college, collega’s en inwoners van Houten,

De problemen zijn bekend: de woningmarkt zit muurvast en de wachttijd voor een sociale huurwoning loopt op tot wel 8 tot 10 jaar. Dit is voor onze jongeren een flinke kluif. Als je je op tijd inschrijft, maak je vanaf je 25e á 26e pas voorzichtig kans.

Maar voorzitter, niet iedereen schrijft zich op zijn of haar 18e direct in. En ik kom het veel tegen: inwoners rond de 30 die zich niet direct hebben ingeschreven en tegen een achterstand van jaren aankijken. Deze mensen maken niet pas rond hun 25e á 26e kans op een woning, maar rond hun 30e of later. En als je niet voldoende verdient om in de vrije sector te huren of om te kopen, zit je letterlijk muurvast bij je ouders. Dit kan tot uitzichtloze situaties leiden en veel stress.

Met een simpele actie kunnen we er nu voor zorgen dat we de kansengelijkheid voor jongeren en starters op woningmarkt weer een stukje kunnen bevorderen. Daarvoor dienen wij deze motie in. De motie roept op om iedere inwoner van onze gemeente die de leeftijd van 18 bereikt een brief te versturen om ten eerste te feliciteren, maar vooral om te herinneren aan het feit dat inschrijven als woningzoekende op dat moment van volwassen worden cruciaal is.

En gebruik deze brief dan ook vooral om nog andere belangrijke zaken te communiceren voor deze kersverse volwassenen. Denk aan informatie over de lokale democratie, stemrecht of voor wat voor zaken zij bij de gemeente terecht kunnen, nu zij 18 zijn. En volgens mij is het goed dat de verdere inhoud van zo’n brief door het college met de expertise van haar ambtelijk apparaat wordt uitgewerkt: dus wat zijn lokaal de belangrijkste veranderingen wanneer je 18 wordt en welke zouden in de brief moeten worden opgenomen?

Voorzitter, een kleine moeite, met mogelijk grote positieve gevolgen voor onze jongeren. Soms wordt inschrijven simpelweg vergeten, of krijgen jongeren het van huis uit niet mee. Laten we er dan in ieder geval voor zorgen, dat zij dit van ons meekrijgen.

Dank u wel.