Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2020

D66 wil dat Houten gaat bouwen voor onze jongeren en ouderen

In Houten zijn veel te weinig betaalbare woningen voor jongeren en starters. Ook zijn er veel te weinig passende woningen voor ouderen. Het college heeft zijn plannen gepresenteerd voor de komende jaren en D66 wil hier nu snel mee aan de slag. Want zo houden we Houten aantrekkelijk en leefbaar voor alle inwoners.

D66 ziet extra kansen
In de gesprekken met onze inwoners horen we veel goede ideeën. Ook vertellen ze ons dat de nood echt hoog is. D66 ziet mogelijkheden om sneller en beter aan de slag te gaan:

1) Start direct met de vergroening van het bestaande Houten en realiseer dat binnen 10 jaar

2) Start in 2021 met de bouw van 100 goedkope woningen voor jongeren

3) Werk beter samen met inwoners en andere betrokkenen, liefst via de samenlevingsagenda

D66 wil meer duidelijkheid over de plannen
We hebben nog wel een paar belangrijke vragen voordat we aan de slag kunnen:

1) Hoe houden we woningen betaalbaar voor starters en inwoners met een gemiddeld inkomen?

2) Kunnen inwoners gezond en veilig wonen bij de A27 en bij het spoor?

3) Groeit het aantal sociale huurwoningen wel voldoende om de wachtlijsten te verkorten?

4) Hoe voorkomen we parkeerproblemen en verkeeroverlast in het Centrum en bij de Molenzoom?

Het is tijd voor actie!
We moeten snel gaan bouwen, want steeds meer jongeren en ouderen komen in de problemen. En met uitstel wordt dat alleen maar erger. Daarom wordt het tijd dat de raad besluiten gaat nemen en er daadwerkelijk gebouwd gaat worden.