Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 juli 2020

Perspectiefnota 2021: “samen vooruit!”

Voorzitter, geachte aanwezigen,

De perspectiefnota voor 2021 is een bijzonder product geworden. De titel zegt genoeg: Perspectiefnota 2021 (ten tijde van de coronacrisis). Door COVID-19 en de economische crisis leven we in onzekere tijden. En alles is nog zo vers en nieuw, dat het te vroeg is om de gevolgen te begrijpen. Dus hebben we dit jaar geen duidelijke kaders voor de begroting 2021. We maken vanavond de afspraak om de komende maanden met elkaar te gaan sturen op basis van de actuele ontwikkelingen. We gaan het goede gesprek voeren over de onzekerheden die op ons afkomen. En daar maken we dan samen afspraken over. D66 vind dit een mooi staaltje van samenwerking tussen College en Raad. Goed dat we elkaar gevonden hebben in deze aanpak. Samen vooruit!

Dat neemt niet weg dat de begroting best ingewikkeld zal worden. We hebben veel ambities voor de komende jaren. Die gaan veel aandacht vragen en gaan ook veel geld kosten. Tegelijkertijd staat onze begroting onder druk. En doordat we de afgelopen jaren op te grote voet hebben geleefd, zijn onze financiële buffers niet erg groot. Het wordt begin september dan ook interessant als college en raad de scenario’s voor het komende jaar doorspreken. Voor D66 is het belangrijk dat we daarbij hulp blijven geven aan de inwoners die dat nodig hebben, dat kinderen in armoede een eerlijke kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, dat we blijven investeren in de ruimtelijke ontwikkeling van Houten en dat we blijven investeren in de duurzaamheidsagenda. Samen vooruit, ook buiten deze raadzaal! Voor D66 is het ook belangrijk dat we vooraf met elkaar afspreken hoe we tegenvallers gaan opvangen in 2021. En als we weer onze reserves moeten aanspreken, maken we graag harde afspraken hoe we die reserves ook weer aanvullen. 

En dan het toetje bij de perspectiefnota, de tussentijdse evaluatie van het college. Ik moest denken aan Haagse Bluf. Een heerlijk zoet toetje, dat grotendeels uit lucht bestaat. En misschien is dat niet helemaal eerlijk, want er wordt hard gewerkt en er zijn veel positieve resultaten te melden. Het plezier en de trots straalt er vanaf. Toch zijn er ook onderwerpen die voor D66 meer aandacht hadden verdiend, of meer vaart mogen krijgen. Daarom opnieuw de aanmoedigingen van onze kant: Hup CDA, Groen Links, VVD en CU. Maak meer vaart met de samenlevingsagenda en de duurzaamheidsagenda. Ga aan de slag met de uitdagingen in het Sociaal Domein. Geef invulling aan het regenboogstembusakkoord. Maak het lokaal preventieakkoord een succes. Samen vooruit!

Tot slot. D66 zou graag een wensenlijst indienen voor 2021. Met extra geld voor kunst, cultuur, sport en bewegen. Met extra steun voor onze statushouders, mantelzorgers, LHBTI’s en ondernemers. Met extra investeringen in wonen, onderwijs, en voorzieningen voor onze jongeren. Ik stop het lijstje terug in mijn zak. Laten we hopen dat er in 2022 weer ruimte is voor al die dingen die ons leven en onze samenleving mooier maken.

Dank u wel.