Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 juni 2020

Inbreng projecten Agrarische Structuurversterking

Voorzitter,

Bij de vorige behandeling van deze ASV projecten gaven wij al aan dat we de beoogde ontwikkelingen toejuichen, maar ook hoe complex dit dossier is en hoe lastig het is om de kosten, wijze van financieren en de risico’s goed in beeld te krijgen.

We hebben ingestemd wetende dat de opening van de grondexploitaties en de startnotitie nog in de raad zouden worden behandeld en met de toezegging dat we hier nog een keer met de woordvoerders van de fracties dieper op in zouden gaan. Dit heeft, waarschijnlijk vanwege corona, niet plaatsgevonden. Dat is te begrijpen, maar ook jammer.

Want nog steeds vinden wij het erg complex en lastig om besluiten te nemen.

Wij vragen ons ook af richting de toekomst of dit de juiste manier is om in dit kwetsbare gebied om te gaan met woningbouw.

De plannen en ontwikkelingen die we voor ogen hebben zijn mooi, en die moeten betaald worden. Maar de voorkeurslocatie voor woningbouw is eigenlijk alleen gebaseerd op toeval, deze locaties komen toch vrij, omdat er een boerderij wordt verplaatst. En het aantal woningen is volledig financieel gestuurd. Ergens logisch, want dit moet betaald worden. Maar pas daarna gaan we onderzoeken of het daar wel past en kan. En terwijl we dat nog niet weten, maken we als raad al wel keuzes waardoor we voor mijn gevoel over het point of no return zijn gestapt. Het college ziet ook onzekerheden en daarom zien we wel drie verschillende grondexploitaties terug in de stukken. Maar het is lastig om te overzien wat bouwen op locaties van derden bijvoorbeeld concreet voor gevolgen heeft.

Voorzitter, ons lijken 8 tot 11 woningen aan de Lekdijk 28 te veel woningen. We creëren hiermee een soort mini-nieuwbouwwijkje tussen actieve agrariërs, wat ons vragen om problemen lijkt. Er is ook veel weerstand tegen in de omgeving. Daarnaast zien wij met dit aantal woningen een serieus risico op verrommeling van dit unieke gebied. Het risico dat we over tien jaar door dat gebied fietsen en spijt hebben van de keuzes die zijn gemaakt. Daarom aantal vragen aan de wethouder:

  • Ziet de wethouder nog alternatieve manieren om deze ontwikkelingen te financieren?
  • Zijn er bijvoorbeeld nog mogelijkheden om op meer geschikte locaties grond te kopen en daar woningen te bouwen om dit project te financieren?
  • Tekenen wij, door nu in te stemmen met de stukken zoals ze nu voorliggen, bij het kruisje voor 11 woningen aan de Lekdijk 28, mochten de HIA en ruimtelijke en landschappelijke onderbouwingen uitwijzen dat dit kan? Hoeveel ruimte hebben we aan het einde van het jaar na afronding van deze onderzoeken nog om bij te sturen?
  • En over de weerstand die er leeft: was het college tijdens de vorige behandeling van deze ASV projecten hier al van op de hoogte? Hoe reflecteert het college op de communicatie en participatie met de omgeving rond deze projecten?

Ook dienen we een amendement in om het college een alternatief plan uit te laten werken om tot substantieel minder woningen te komen aan de Lekdijk 28.

Tot slot.

De woningbouw die plaats moet vinden voor ASV project 2 lijkt ons beter passend op die locatie. Ook zijn we blij dat de doelen die met ASV project 2 worden nagestreefd een stap dichterbij komen, met name de realisatie van de Droom van Schalkwijk, een mooi initiatief. Wij zien daarmee echt kwaliteit toegevoegd worden aan dit gebied. Wij zullen met project 2 dan ook instemmen.