Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 november 2019

Statement D66 Houten over instellen Ondernemersfonds

Voorzitter,

Voor D66 Houten is het belangrijk dat initiatieven vanuit de samenleving de ruimte krijgen. Het is voor ons belangrijk dat die energie en ideeën in de samenleving niet verloren gaan, maar een platform krijgen. Belangrijk dat de overheid daarvoor ruimte geeft, ondersteunt en faciliteert waar nodig en waar mogelijk.

Het wordt voor ons echter lastig wanneer wij als overheid iedere onderneming of instelling via een lastenverzwaring moeten verplichten om mee te betalen aan bepaalde initiatieven. Initiatieven waar zij voorheen, om wat voor reden dan ook, niet bij betrokken waren.

Hoewel wij de mogelijke voordelen van een Ondernemersfonds wel degelijk inzien, is zo’n besluit voor ons enkel een optie als er een goed doordacht en duidelijk plan voorligt. Een plan waarbij we ook in voldoende mate een indruk hebben van hoe zij wiens lasten worden verhoogd hier tegenaan kijken. We vinden het daarom ook ontzettend jammer dat we nu nog steeds geen enkele indicatie hebben van hoe niet georganiseerde ondernemers en instellingen in Houten tegen dit plan aankijken en of en hoe zij na het instellen van dit fonds wél betrokken zouden raken. En wat deze groep ondernemers bijvoorbeeld voor wensen en ideeën hebben, over waar dit fonds voor zou moeten worden ingezet.

Dat we dan gisteren en vandaag weer signalen ontvangen dat ook wél georganiseerde ondernemers hun twijfels hebben over een Ondernemersfonds, draagt niet bij aan het vertrouwen dat we nu de juiste keuze zouden maken als we dit initiatief omarmen.

Deze onduidelijkheden tonen ook aan dat dit traject veel te gehaast wordt doorlopen. Er heerst bij ons een gevoel dat dit erdoorheen wordt gerommeld, met daarbij het risico dat we als raad zaken over het hoofd zien.

Voorzitter, we juichen het uiteraard wel toe dat ondernemers die Houten een warm hart toedragen zich inzetten om Houten mooier en aantrekkelijker te maken. Deze energie willen wij niet verloren laten gaan.

Daarom dienen wij een motie in die het college oproept om samen met deze ondernemers én met maatschappelijke organisaties een alternatieve vorm uit te werken, waarbij initiatieven vanuit de samenleving de ruimte en de steun krijgen die zij verdienen, zonder het verplichte karakter.

Dank u wel.