Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 november 2019

D66 motie vreemd aan de orde van de dag over preventieakkoord breed aangenomen!

D66 Houten heeft bij monde van raadslid Marjan Boonzaaijer een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend waarin het college wordt opgeroepen om samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen een lokaal preventieakkoord te sluiten. Lees hieronder de inbreng van Marjan Boonzaaijer tijdens het debat:

Voorzitter,

over vier dagen is het precies een jaar geleden dat staatssecretaris Paul Blokhuis van de ChristenUnie het Nationaal Preventieakkoord aanbood aan de Tweede Kamer. Een heel bijzonder moment. Het Nationaal Preventieakkoord zet in op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, overgewicht en roken. 

Want roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht zijn zijn immers met 35.000 doden en 9 miljard euro aan zorguitgaven per jaar verreweg de grootste oorzaak van ziektelast in Nederland. 

Een bijzonder moment….Eindelijk lag daar een concreet plan met ambities, doelen en maatregelen dat samen met 70 maatschappelijke partners en bedrijfsleven is opgesteld. Eindelijk stond daar een staatssecretaris die zijn nek uitstak voor een gezonder Nederland, die zijn nek uitstak voor gezondheidspreventie en hiervoor onophoudelijk en gepassioneerd pleitbezorger voor is. 

Dit akkoord roept gemeenten op om met dit akkoord aan de gang te gaan, want met alleen een nationaal akkoord redden we het niet. 

Gemeentes hebben een cruciale rol in het realiseren van deze ambities door het Nationaal preventieakkoord te vertalen naar een integrale lokale aanpak, een vertaling naar een lokaal akkoord met met concrete afspraken en samenhangende acties 

waaraan zoveel mogelijke maatschappelijke partners en bedrijven zich binden, kortom een Houtens akkoord dat inzet op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. En ook de VNG is groot voorstander van het opstellen van lokale akkoorden.

U begrijpt het al, ik ga hier een pleidooi houden voor een Houtens preventieakkoord.

En ik kan mij de vraag goed voorstellen ‘waarom dan een Houtens preventieakkoord’? In Houten doen we toch al het één en ander om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen en dat is goed. We doen toch al het een en ander aan preventie?

Maar een lokaal preventieakkoord is veel krachtiger omdat het aan elke bedrijf, elke sportclub, elke maatschappelijke organisatie  in Houten gestimuleerd en aangesproken wordt om aan te geven op welke manier hij/zij vorm gaat geven aan de ambities. Het biedt de mogelijkheid voor niet vrijblijvende afspraken tussen de gemeente en verschillende maatschappelijke en commerciële partners.

En ik wil met u de droom van Paul Blokhuis delen, een droom die ook de droom van D66 is. Want hoe mooi zou het zijn 

als onze kinderen en jongeren: 

veel meer gaan bewegen in een gezonde omgeving;

de geur van tabaksrook niet meer kennen;

onder de 18 jaar het normaal vinden dat ze geen alcohol drinken; 

zodat we overmatig alcoholgebruik,  roken en overgewicht weten terug te dringen. 

En heel belangrijk: zodat alle kinderen een goede start maken, waar ze hun leven lang profijt van hebben.

Wat zou het mooi zijn als ook deze raad en dit college deze passie en ambitie voor een gezonder Houten zou uitstralen en vertalen in concrete acties. Wat zou het mooi zijn als we onze schouders zetten onder een Houtens preventieakkoord.

 

Dank u wel.