Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 december 2018

Terugblik op 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart stemden in Houten ruim 2.600 inwoners op D66. Na de vorming van het nieuwe college bleek voor ons een rol weggelegd in de oppositie. Onze invloed lijkt daardoor misschien afgenomen, maar in de praktijk valt dat erg mee. Doordat we ons goed kunnen vinden in de hoofdlijnen van het collegeprogramma, kunnen we een constructieve bijdrage leveren in de gemeenteraad. Een rol die goed bij ons past. We richten ons vooral op onderwerpen die voor ons ambitieuzer moeten. Daarbij werken we graag samen met andere partijen in de gemeenteraad. En daar boeken we regelmatig succes. Een paar voorbeelden:

Jongeren: meer inspraak voor jongeren in de lokale politiek is voor ons een belangrijk speerpunt. Samen met de SGP hebben we een motie ingediend om jongeren zo breed mogelijk te betrekken bij gemeentelijk beleid. Deze motie werd door de hele raad omarmd.

Cultuur: samen met de PvdA hebben we ervoor gezorgd dat de komende jaren geld beschikbaar blijft voor laagdrempelige evenementen zoals Gluren bij de Buren, de Cultuurnacht en Loeren bij de Boeren. Het college had hier vanaf 2020 geen middelen meer voor gereserveerd. Het voorstel kreeg een ruime meerderheid in de raad.

LHBTI’s: samen met GroenLinks hebben we het college opgeroepen om meer aandacht te geven aan de positie van Houtense LHBTI’s. Met de ondertekening van het regenboog stembusakkoord van het COC hadden we al beloofd om ons in te zetten voor de veiligheid en acceptatie van LHBTI’s in Houten. De motie kreeg de grootst mogelijke meerderheid in de raad.

Jeugdzorg: samen met het CDA hebben we het college de opdracht gegeven om de raad beter te informeren over de uitvoering van de jeugdzorg.  We kregen de steun van de volledige raad en het college heeft dit voortvarend opgepakt.

Naast concrete verbetervoorstellen vragen we regelmatig aandacht voor onderwerpen die landelijk of lokaal actueel zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid van fietsers, de integratie van statushouders, aandacht voor onze inwoners die extra zorg nodig hebben, passend onderwijs of initiatieven om een gezonde leefstijl te stimuleren. Zo beïnvloeden we de beelden in de raad en de agenda van het college. Het is goed om te zien dat de lokale democratie werkt en de samenwerking met andere partijen ook daadwerkelijk mooie resultaten oplevert.

Uit bovenstaande punten blijkt al dat onze fractie actief uit de startblokken is gesprongen. Helaas geldt dat niet voor het college. Inwonersparticipatie moet een belangrijk kroonjuweel worden van dit college, maar sinds de start hebben we nog niets gezien van de zogenaamde samenlevingsagenda. Ook op het onderwerp klimaat is nog geen beweging: het klimaatplan is uitgesteld naar volgend jaar. Terwijl er op dat vlak juist veel moet gebeuren. En ook het vervolg op de stedenbouwkundige verkenning zal pas in 2019 vorm krijgen. Terwijl het steeds lastiger wordt om passende woonruimte te vinden. Wat ons betreft zijn de wittebroodsweken van het college allang voorbij, het is tijd voor actie. In de afgelopen maanden hebben wij in ieder geval aangetoond dat we er klaar voor zijn!