Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 december 2018

“Maak werk van het regenboog stembusakkoord, samen met de LHBTI-gemeenschap”

Tijdens de raadsvergadering van 11 december werd een gezamenlijk motie ingediend door GroenLinks, D66, PvdA, VVD, CDA, ITH en HA!, die het college oproept handen en voeten te geven aan het ‘regenboog stembusakkoord’, in samenwerking met de LHBTI-gemeenschap. De motie werd aangenomen met 27 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De motie is tot stand gekomen na een goede samenwerking van verschillende partijen in de afgelopen maand. Hieronder leest u de inbreng van D66 fractievoorzitter Marcel van Gooswilligen rond deze motie.

Voorzitter, geachte aanwezigen,

Begin dit jaar waren we met een groep raadsleden op bezoek bij het LHBT café in Houten. We hadden daar gesprekken met de jongeren en het werd me die avond duidelijk dat acceptatie van Houtense LHBTI’s nog niet vanzelfsprekend is. De jonge mensen hadden praktische ideeën hoe verbeteringen kunnen worden bereikt. Maar het werd ook duidelijk dat ze geen logische plek hadden om die ideeën met elkaar en met de buitenwereld te delen.

Kort na die avond bij het LHBT café werden alle politieke partijen in Houten benaderd door het COC om voor de verkiezingen een stembusakkoord te tekenen. Daarmee verklaarden de ondertekenaars dat ze zich zouden inspannen om concrete maatregelen uit te voeren op het gebied van LHBTI-emancipatie. Dat stembusakkoord werd door vijf lokale partijen ondertekend: PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en natuurlijk ook mijn eigen D66. Het bijzondere van dat stembusakkoord was dat er veel onderwerpen vanuit het LHBT café in terugkwamen. Het akkoord geeft concreet invulling aan het inclusieve beleid dat we in Houten voorstaan. Dat gaf het voor mij extra betekenis en kracht.

Kort samengevat staan er in het akkoord vijf doelen centraal:

1 Neem LHBTI’s expliciet mee in het inclusieve beleid en stimuleer en ondersteun ze.

2 Bevorder de veiligheid van LHBTI’s en pak discriminatie aan.

3 Zorg ervoor dat jonge LHBTI’s zich veilig en prettig voelen, niet alleen op school maar ook daarbuiten.

4 Ondersteun extra kwetsbare groepen, zoals religieuze en biculturele LHBTI’s, asielzoekers, ouderen en transgender personen. Vraag op gemeentelijke formulieren zo min mogelijk naar “geslacht”.

5 Bevorder de zichtbaarheid en daarmee de acceptatie. Onder andere door evenementen te organiseren en foto’s van LHBTI’s te tonen in gemeentelijke folders en fotomateriaal.

De vijf partijen van het stembusakkoord komen nu met een motie om invulling te geven aan het stembusakkoord. En ook ITH en Houten Anders! hebben zich daar bij aangesloten. Als eerste vragen we het college om inzichtelijk te maken wat het staande beleid is voor onze Houtense LHBTI’s. Als tweede vragen we het college om inzichtelijk te maken hoe invulling gaat worden gegeven aan de punten uit het regenboog stembusakkoord. Als derde vragen we het college om vooral de Houtense LHBTI gemeenschap te betrekken bij het beleid.

We zijn ervan overtuigd dat we met deze motie de zichtbaarheid en acceptatie van de Houtense LHBTI’s vergroten. Nu en in de toekomst. En dat ze daarmee meer ruimte krijgen om zichzelf te zijn, gezonder en veiliger.

Ik sluit graag af met een quote van een Houtense inwoner. Deze jonge man benaderde begin dit jaar de fracties in deze raad met een brandbrief. Een vriend van hem, een transgender, had kort daarvoor zelfmoord gepleegd. Hij vertelt over de moeite die LHBT’ers hebben om uit de kast te komen. En de hoge zelfmoordcijfers onder LHBT’ers.

Hij sluit af met de volgende tekst:

“Deze getallen maken mij verdrietig, bang, machteloos en radeloos. Het weinige wat ik voor mijn gevoel kan doen is helpen om LHBT-jongeren te laten zien dat ze gehoord en gezien worden. Ik hoop dat u daar in de Houtense politiek ook het een en ander aan kan doen. Dit kan op meerdere manieren en ik doe dat door het LHBT-café te helpen organiseren waar jongeren verhalen kunnen delen, vragen kunnen stellen en steun kunnen ervaren. Ik hoop dat u als politieke partijen een eigen manier vindt om er te zijn voor deze jongeren. Dat kan door in gesprek te gaan, of door te verwijzen naar het LHBT-café of te vertellen over de GSA in de Heemlanden. Om hen zo te laten weten dat er veilige plekken zijn in Houten waar ze welkom zijn zoals ze zijn. Ik hoop dat u LHBT’ers laat weten en laat zien dat ze niet alleen zijn en dat ze het niet alleen hoeven te doen.”