Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 oktober 2018

Bouwen!

In 2002 ben ik met ons jonge gezin in Houten komen wonen. Waarom was Houten voor ons een logische keuze? Allereerst het ruime aanbod van fijne, betaalbare eengezinswoningen. Maar minstens zo belangrijk vonden we de goede voorzieningen, de gemoedelijke sfeer, de prima verbindingen en de fantastische natuur in het buitengebied. Allemaal kwaliteiten waar we nog steeds elke dag van genieten.

De laatste jaren merken we dat er niet goed is nagedacht over het Houtense woningaanbod. Het is te eenzijdig. Veel van onze jongeren trekken weg. Ze kunnen geen betaalbare woning vinden in Houten. Ouderen willen graag doorstromen naar een passende woning dichtbij voorzieningen, maar die zijn er te weinig. Binnenkort is er in Houten helemaal geen plaats meer voor deze groepen inwoners.

Tijdens de verkiezingsdebatten in het voorjaar werd ik regelmatig bekritiseerd. D66 ziet de nood namelijk zo hoog oplopen, dat hoger bouwen en bouwen buiten de Rondweg gewenst is. Niet bijbouwen betekent namelijk dat we nee zeggen tegen onze jongeren en ouderen. Dat we ze wegjagen. Omdat Houten al af is en er voor hun geen plaats is. Wij vinden dat asociaal. Vooral omdat die jongeren en ouderen een belangrijk rol spelen in onze gemeenschap. In de verenigingen en als vrijwilliger. Ze hebben hier een sociaal netwerk waar ze zelf op steunen of waar ze anderen tot steun zijn.

Het is goed dat het nieuwe college dit onderwerp serieus neemt. De plannen klinken ambitieus. Maar is het genoeg om de problemen op te lossen? En gaat het snel genoeg? D66 denkt daar actief over mee. En als het nodig is, dan zullen we de aanjager zijn. Op ons kan u rekenen!

Marcel van Gooswilligen
Fractievoorzitter D66
PS: contact over wonen en andere onderwerpen is altijd welkom op marcel@d66houten.nl.