Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 september 2018

Unaniem aangenomen motie geeft jongeren een stem in het politieke proces

Samen met de SGP diende D66 Houten tijdens de raadsvergadering van 18 september een motie in die het college oproept om aan de slag te gaan met jongerenparticipatie in Houten. Hieronder leest u de inbreng van Jaap Staman over deze motie:

De afgelopen weken heb ik samen met Jan Henric van Vliet van de SGP gesprekken gevoerd met Houtense jongeren en jongerenwerkers. In deze gesprekken werd ons duidelijk dat er onder jongeren de behoefte is om meer betrokken te worden bij gemeentelijk beleid.

Deze gesprekken zijn uitgemond in de motie die wij straks zullen indienen. De motie roept het college op om in 2019 te starten met een nieuw initiatief om jongeren zo veel mogelijk én zo breed te betrekken bij en mee te laten denken over gemeentelijk beleid. Het is vervolgens aan het college om dit gezamenlijk met jongeren definitief vorm te geven. Het adviesvangers-concept, dat in de motie wordt benoemd, is hierbij een sterk voorbeeld van hoe jongerenparticipatie vorm kan worden gegeven en kan richting geven aan de zoektocht van het college.

Dit concept is voorziet in drie behoeften die in onze gesprekken met jongeren en jongerenwerkers nadrukkelijk naar voren zijn gekomen: jongerenparticipatie zou zo breed mogelijk, laagdrempelig en structureel moeten worden vormgegeven.

Dus niet alleen de politiek betrokken ‘usual suspects’ en niet alleen met betrekking tot ‘jongerenonderwerpen’. Laagdrempelig, dus laten we het jongeren makkelijk maken om hun stem te laten horen en voorkomen dat er teveel van jongeren wordt gevraagd en verwacht.  En structureel, dus het gehele jaar door. Met als kers op de taart de door het college voorgestelde jongerentop, die wat ons betreft jaarlijks een plek zou moeten krijgen in het Houtense politieke proces.

Jongeren hebben verfrissende en vernieuwende inzichten en hebben de behoefte om mee te denken over onderwerpen die hun toekomst bepalen. Laten we hen deze kans geven en laten we onszelf niet de kans ontnemen ons voordeel te doen met hun inzichten.