Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 maart 2018

Sport en bewegen: dat gun je toch iedereen?

Een paar weken geleden was ik aanwezig bij het Sportgala. Wat mooi om te zien hoe sport leeft in Houten! Bijzonder onder de indruk was ik van de vele vrijwilligers die het sporten in Houten mogelijk maken. Zoals Peter Klomp van Stichting Gehandicaptenbelangen Houten, die als vrijwilliger zwemgroepen begeleidt en zo sport mogelijk maakt voor mensen met een functiebeperking. Ik heb genoten van de diversiteit van de genomineerden: jong en oud, met of zonder een functiebeperking.

Ik ben trots en blij dat Houten weer is uitgeroepen tot de beste Fietsstad van Nederland. Fietsen is in Houten nog meer de norm geworden. Gezond bewegen doe je immers niet alleen op een sportclub, maar juist ook in het dagelijkse leven.

Begin op jonge leeftijd

Sport in al haar vormen is zo belangrijk: sport en bewegen horen bij een gezonde leefstijl en dragen bij aan zelfvertrouwen. Voor jongeren draagt sport bij aan de opvoeding en leerprestaties. Voor ouderen heeft bewegen een grote preventieve waarde bij vallen, dementie, zelfredzaamheid en eenzaamheid. Bovendien biedt sport vaak een plek voor ontmoeting in wijken, en draagt ze bij aan de sociale samenhang en veiligheid.

Het bevorderen van een gezonde leefstijl heeft het meeste effect als we daarmee op jonge leeftijd beginnen. Daarom zet D66 zich ervoor in dat alle Houtense kinderen lid kunnen zijn van een sportclub.

Iedereen kan sporten

D66 zet zich ook in voor kwetsbare inwoners die soms drempels ervaren om deel te nemen aan sport. Denk aan mensen met een fysieke, geestelijke of sociale beperking, met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen in armoede, of mensen die de taal niet goed machtig zijn.

Afgelopen week was ik bij het politiek sportcafé, waar inspirerende voorbeelden werden gedeeld over activiteiten van verschillende sportverenigingen gericht op mensen met een beperking. Het is goed om te zien het steeds gewoner en vanzelfsprekender wordt om sportactiviteiten voor deze doelgroepen aan te bieden.

Gezonde sportomgeving

Namens D66 zet ik mij er voor in dat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten of bewegen in Houten. En dan het liefst in gezonde sportaccommodaties, waar niet-roken en gezonde voeding de norm zijn. Want een gezonde sportomgeving, dat gun je toch iedereen?